haber3

400 bin işletmeye uzman cezası geliyor

İş Güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmayan 400 bin işletmeye Ceza geliyor. Firmalar, yasal zorunluluğu yerine getirmedikleri her ay için  ceza ödeyecek. Uzman ve hekim çalıştırmamanın aylık cezası 11 bin TL.  Geriye dönük olarak ise her işletmeye yaklaşık 170 bin TL ceza  kesilecek. Ceza ile karşılaşacak işletmelerin af beklentisi vardı. Torba yasaya da bu yönde bir madde eklenmişti. Buna göre 6 ay içinde iş  güvenliği uzmanını çalıştırmaya başlayan işletmenin geçmişe dönük cezası silinecekti. Çalıştırmayanlarsa geçmişte borçları ile birlikte geriye  dönük olarak yüklü ödeme ile karşı karşıya kalacaktı. Ancak komisyon  aşamasında torba yasaya eklenen madde, Genel Kurul’dan geçmedi ve 400  bin işletme 170 bin TL ceza ile karşı karşıya kaldı.

6331 sayılı  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Ocak 2014’ten itibaren çok tehlikeli  ve tehlikeli işyerlerine, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi  çalıştırma mecburiyeti getirildi. Kanun kapsamında ise 680 bin işletme  bulunuyor. Ancak aradan geçen 15 aylık sürede bu işletmelerden 400 bini  uzman ve hekim çalıştırmadı. Kanuna göre bu işletmeler her ay 11 bin TL  idari para cezası ile karşı karşıya kaldı. Toplamda 170 bin TL cezası  biriken firmaların gözü kulağı, Meclis’ten çıkacak yasadaydı. TBMM Genel Kurulu’nun son oturumunda torba kanunu kabul edildi. Tasarıda olan ve  yaklaşık 400 bin işyerine af getirecek düzenleme ise son anda yasadan   çıkarıldı. Uzman ve işyeri hekimi çalıştırmayan işletmelere geriye dönük idari para cezası kesilecek. Halihazırda 170 bin TL olan bu ceza, her  ay artacak.

Türkiye’nin son dönemde en büyük sorunlarının başında iş kazaları geliyor. Geçtiğimiz yıl iş kazalarında 1.886 işçi öldü.  Türkiye’de ölümlü iş kazası oranı, AB ülkelerine göre bir hayli fazla. Yıllar içinde iş kazalarında ölen kişi sayısı da artıyor. İş kazası  sayısı yıllar içinde azalış eğilimi gösterirken bu kazalarda ölen kişi  sayısının sürekli artması, iş güvenliği tedbirlerinin önemini ortaya  koyuyor. Çalışma Bakanlığı verilerine göre 2002’de 72 bin olan iş kazası sayısı, 2011’de 69 bine geriledi. Buna karşın iş kazalarında ölen kişi  sayısı 2002’de 872 iken 2011’de yaklaşık iki katına çıkarak 1.700’e  ulaştı. 2014’te ise ölen işçi sayısı zirveye ulaşarak 1.886 oldu.