ODİYOMETRİ İŞİTME TESTİ

 • Odiometrik testler iş yerindeki gürültü şartları karşısında çalışanların maruz kaldıkları işitme kaybı riskinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.
 • Testler yapılmadan önce dıs kulak muayenesi yapılmaktadır. Buşon ve enfeksiyon tesbit edilirse bunlar giderildikten sonra test aynı şartlar ve fiyatlarla yapılmaktadır.
 • Test için uygun ses izolasyonu yapılmış bir sessiz kabin içinde ve eğitimli odiometristler tarafindan yapılmaktadır.
 • Test sonuçları uzman Kulak Burun Boğaz doktoru tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadir.
 • Odiyo Tarama testi sonucunda problem tesbit edilen kişilerin KBB muayenesinden geçmeleri önerilir.
 • Hizmet İşyerlerinde ve Mobil araçlarımız ile sağlanmaktadır.

AKCİĞER GRAFİSİ

 • Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.
 • Film çekimleri bu işin eğitimini almış röntgen teknisyenleri tarafından çekilmektedir. Çekilen filmler dijital ortamda CD formatında düzenlenir ve uzman radyologlar tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Solunum fonksiyon testleri ‘Spirometre’ adı verilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir. Bu test ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derece önemli ipuçları vermektedir.

Solunum Fonksiyon Testleri Hangi Durumlarda Gereklidir?

 • Nefes darlığı, hırıltı veya uzun süren öksürük şikayetlerinde
 • Astım veya KOAH (Kronik Bronşit, Amfizem) tanısı konulması ve bu hastalıkların birbirinden ayırımında,
 • Tanısı konmuş KOAH, astım, kalp yetersizliği ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesinde,
 • Solunumsal hastalığı nedeniyle maluliyet değerlendirmesinde
 • Akciğer hastalığı gelişme riski olan kişi ya da grupların taranmasında (Örneğin sigara içenler, maden ocaklarında çalışanlar, çalıştığı ortamda zararlı gaz soluyan işçiler),
 • Genel anestezi alacak ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalarda ameliyat öncesi dönemde gerekli olan tedbirleri almak için,
 • Doğumsal ya da sonradan oluşmuş göğüs deformitelerinin (şekil bozukluklarının) solunuma etkisini araştırmak amacıyla yapılır.

Test Öncesinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 • Olgu test konusunda bilgilendirilir.
 • Sigara öyküsü, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar kaydedilir.
 • Testten önce 24 saat sigara içilmemeli,
 • 4 saat süreyle alkol alınmamalı,
 • 30 dk önce ağır egzersiz yapılmamalı,
 • 2 saat önce ağır yemek yenmemeli,
 • 4 saat öncesi kısa etkili, 12 saat öncesi uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalıdır.
 • Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giysiler giyilmemelidir.

LABORATUAR TETKİKLERİ

 • Tam kan Sayımı ( Hemogram )
 • Tam İdrar Tahlili ( TİT )
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri ( SGOT, SGPT, GAMA-GT )
 • Böbrek Fonksiyon Testleri ( Üre, Kreatinin )
 • Hepatit A/B/C testleri
 • Serolojik tetkikler
 • Toksikolojik Tetkikler İdrarda/Kanda kurşun
 • İdrarda/Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, Hippurik Asit, vb.

PORTÖR TARAMASI

Gıda işi ile uğraşanlar ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda da halk sağlığı açısından da önem taşımaktadır. Bu nedenle “Mobil Portör ” ekibimiz iş yerinize gelerek bütün bu süreci sizin için takip etmektedir. Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır:

 • Akciğer grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
 • Gaita kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir)
 • Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir)
 • Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)

AŞILAMA

Aşılama (Bağışıklama), spesifik virüs ve bakterilerin meydana getirdiği hastalıklardan korunmak üzere vücudun kendi bağışıklık sistemini hazır hale getirmesidir. Yani mikroorganizmalara karşı bağışıklık sisteminin kendi savunmasını oluşturmasıdır.

Bağışıklama vücuda aşıların, genellikle enjeksiyon yoluyla verilmesi ile çalışır. Aşılar bağışıklık sistemini uyararak antikor üretmesini ve aşıyla verilen virüs veya bakteriye spesifik özel hücreler oluşturmasını sağlayan çok az miktarda mikrop ya da bu mikroplara ait parçacıklar içerir. Aşılama sadece hastalıkları ve sonrasında oluşması muhtemel ciddi hasarları önleyerek mükemmel bir fayda sağlamakla kalmaz, bütün bunların sonucunda kazançta sağlayan tek sağlık yatırımıdır.

AŞI UYGULAMALARI

 • Tetanos aşıları
 • Hepatit Testleri sonucu uygun hastalara hepatit aşısı uygulanmaktadır.
 • Grip aşıları