İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İlgili Mevzuat: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721

Maruziyetin Belirlenmesi:

a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda

Ölçüm Adı:

 • Ortam Gürültüsü Maruziyet Ölçümü,
 • Dozimetrik Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • Gürültü Haritası Çıkartılması

İlgili Mevzuat: *İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710

* İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628

Maruziyetin Belirlenmesi:

a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda,

b)Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda

Ölçüm Adı:

 • Aydınlatma Ölçümü – Gündüz
 • Aydınlatma Ölçümü – Gece
 • Termal Konfor Ölçümü
  (sıcaklık, nem, hava akım hızı)

İlgili Mevzuat: Tozla Mücadele Yönetmeliği
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812

Maruziyetin Belirlenmesi:

a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda,

b) İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda,

Ölçüm Adı:

 • Ortam Tozu Maruziyet Ölçümü
 • Dozimetrik Toz Maruziyet Ölçümü

İlgili Mevzuat: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2013/28733

Maruziyetin Belirlenmesi:

Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır.

a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda,

b) İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda

Ölçüm Adı:

 • Gaz ve Buhar Maruziyet Ölçümü

İlgili Mevzuat: Çalışanların Titreşim İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743

Maruziyetin Belirlenmesi:

Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır.

a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda

Ölçüm Adı:

 • El-Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü
 • Tüm Vücut Titreşim Maruziyet Ölçümü