İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DANIŞMANLIĞI

KOÇ OSGB tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bağlı mevzuat çerçevesinde verilecek hizmetlerimizin kapsamı;

 • İlgili mevzuat çerçevesinde işletme kayıtlarının incelenmesi ve raporlanması,
 • Personel Özlük dosyalarının incelenmesi ve matbu dökümanların hazırlanması,
 • Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İşe alma, fesih ve çalışma koşulları hakkında danışmanlık hizmetleri,
 • ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması,
 • Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi,
 • Şirket iç yönetmeliği, Disiplin yönetmeliği, Personel El Kitabı vb. hazırlanması,
 • Dökümantasyon çalışmalarının hazırlanması,
 • Asgari işçilik oranlarının tespiti ve ilgili işlemlerin yürütülmesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan “İlişiksizlik Belgeleri”nin alınması,
 • Sosyal güvenlikle ilgili firma toplantılarına iştirak edilmesi,
 • Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin kontrolü,
 • SGK ile yapılacak yazışmaların incelenerek katkıda bulunulması, vb. tüm süreçlerde yerinde ziyaret, telefon, faks, mail vb. yolu ile sınırsız destek sağlanmasını içermektedir.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EĞİTİMLERİ

 • 4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamaları
 • Hizmet Sözleşmeleri ve içeriğinin hazırlanması,
 • Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkileri
 • Hizmet Akdinin Feshi İle İlgili Şartlar
 • İhbar ve Kıdem Tazminatı
 • Asgari İşçilik Uygulaması
 • İdari Para Cezaları
 • Aylık Prim Hizmet Belgelerinin Düzenlenmesi
 • Sigortalılık İşlemleri
 • Diğer İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri